Canvi d'adreça

 

Les adreces de 'SICWEB - Sistema d'Informació de Consum' han canviat

 

El nou accés és http://empresa.extranet.gencat.cat/sicweb/AppJava/formulariConsultaWeb.do

El nou accés és http://empresa.extranet.gencat.cat/sicweb/AppJava/formulariReclamaWeb.do

 

Preguem disculpin les molèsties